Posted by: shidiemusa92 | February 28, 2010

Wanita Bermadu…


Kenapa Kaum Hawa Susah Nak Bermadu?????

Assalamualaikum….

Dewasa ini… banyak sangat cerita pasal poligami ni.. isteri yang simbah asid la dan macam lagi la berkaitan dengan bermadu dan dimadukan ni… Saya disini cuma nak tau pendapat kaum hawa ni kenapa mereka susah sangat nak bermadu ni sedangkan itu adalah sunnah rasullulah sendiri.. Ada yang kata bermadu itu umpama racun la tersiksa la.. tapi jika dilihat dari sudut positif bukankah ianya perkara yang baik.. bukan saya nak menidakkan hak-hak kaum hawa ni tapi jika bermadu berlandaskan nas-nas yang betol dan mengikut segala panduan yang diberikan oleh Allah SWT bukankah ianya sesuatu yang manis dan membahagiakan. Pastinya semua sedar yang kaum wanita diakhir zaman jumlahnya lebih ramai berbanding kaum lelaki… Jika tiadanya sistem poligami ini bagaimanakah nasib kaum wanita yang lain..

Orang-orang Kristian dan Orientalis menjadikan tema poligami ini seakan merupakan syi’ar dari syi’ar-syi’ar Islam, atau salah satu perkara yang wajib, atau sunnah yang perlu dilaksanakan. Yang demikian ini tidak benar atau penyesatan, kerana dalam praktik pada umumnya seorang Muslim itu menikah dengan satu isteri yang menjadi peneman dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan tempat untuk menumpahkan isi hatinya. Dengan demikian terciptalah suasana tenang, mawaddah dan rahmah, yang merupakan sendi-sendi kehidupan suami isteri menurut pandangan Al Qur’an.

Oleh itu ulama mengatakan, “Dimakruhkan bagi orang yang mempunyai satu isteri yang mampu memelihara dan mencukupi keperluannya, lalu dia menikah lagi. Kerana hal itu membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram. Allah berfirman:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkapai-kapai..” (An-Nisa’: 129)

Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang mempunnyai dua isteri, kemudian lebih mencintai kepada salah satu di antara keduanya maka ia datang pada hari kiamat sedangkan tubuhnya miring sebelah. ” (HR. Al Khamsah)

Adapun orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah kepada isterinya yang kedua atau khuatir dirinya tidak mampu berlaku adil di antara kedua isterinya, maka haram baginya untuk menikah lagi, Allah SWT berfirman,

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja…” (An-Nisa’: 3)

Poligami pada Umat Masa Lalu dan Pada Zaman Islam

Sebagian orang berbicara tentang poligami, seakan-akan Islam merupakan yang pertama kali mensyari’atkan itu. Ini adalah suatu kebodohan dari mereka atau pura-pura tidak tahu tentang sejarah. Sesungguhnya banyak dari umat dan agama-agama sebelum Islam yang memperbolehkan menikah dengan lebih dari satu wanita, bahkan mencapai berpulah-puluh orang atau lebih, tak ada persyaratan dan tanpa ikatan apa pun.

Di dalam Injil Perjanjian Lama diceritakan bahwa Nabi Daud mempunyai isteri tiga ratus orang, dan Nabi Sulaiman mempunyai tujuh ratus orang isteri.

Ketika Islam datang, maka dia meletakkan beberapa persyaratan untuk bolehnya berpoligami, antara lain dari segi jumlah adalah maksima empat. Sehingga ketika Ghailan bin Salamah masuk Islam sedang ia memiliki sepuluh isteri, maka Nabi SAW bersabda kepadanya,

“Pilihlah dari sepuluh itu empat dan ceraikanlah selebihnya.”

Demikian juga berlaku pada orang yang masuk Islam yang isterinya delapan atau lima, maka Nabi SAW juga memerintahkan kepadanya untuk menahan empat saja.

Adapun pernikahan Rasulullah SAW dengan sembilan wanita ini merupakan kekhususan yang Allah berikan kepadanya, kerana keperluan dakwah ketika hidupnya dan keperluan umat terhadap mereka setelah beliau wafat, dan sebahagian besar dari usia hidupnya bersama satu isteri.

Adil Merupakan Syarat Poligami

Adapun syarat yang diletakkan oleh Islam untuk bolehnya berpoligami adalah kepercayaan seorang Muslim pada dirinya untuk berlaku adil di antara para isterinya, dalam masalah makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, penginapan dan nafkah. Maka barangsiapa yang tidak yakin terhadap dirinya atau kemampuannya untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan adil, maka diharamkan baginya untuk menikah lebih dari satu.

Allah berfirman:
“Jika kamu takut berlaku tidak adil maka cukuplah satu isteri” (An-Nisa’:3)

Kecenderungan yang diperingatkan di dalam hadith ini adalah penyimpangan terhadap hak-hak isteri, bukan adil dalam erti kecenderungan hati, kerana hal itu termasuk keadilan yang tidak mungkin dimiliki manusia dan dimaafkan oleh Allah.

Allah SWT berfirman:
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkapai-kapai.” (An-Nisa’: 129)

Oleh kerana itu, Rasulullah SAW menggilir isterinya dengan adil, beliau selalu berdoa, “Ya Allah inilah penggiliranku (pembahagianku) sesuai dengan kemampuanku, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa-apa yang Engkau miliki dan yang tidak saya miliki.” Maksud dari doa ini adalah kemampuan untuk bersikap adil di dalam kecenderungan hati kepada salah seorang isteri Nabi.

Rasulullah SAW apabila hendak berangkat kemana-mana membuat undian untuk isterinya, mana yang bahagiannya keluar itulah yang pergi bersama beliau. Beliau melakukan itu untuk menghindari keresahan hati isteri-isterinya dan untuk memperoleh kepuasan mereka.

Hikmah Diperbolehkannya Poligami

Sesungguhnya Islam adalah risalah terakhir yang datang dengan syari’at yang bersifat umum dan abadi. Yang berlaku sepanjang masa, untuk seluruh manusia.

Sesungguhnya Islam tidak membuat aturan untuk orang yang tinggal di kota sementara melupakan orang yang tinggal di desa, tidak pula untuk masyarakat yang tinggal di iklim yang dingin, sementara melupakan masyarakat yang tinggal di iklim yang panas. Islam tidak pula membuat aturan untuk masa tertentu, sementara mengabaikan masa-masa dan generasi yang lainnya. Sesungguhnya ia memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat.

Ada manusia yang kuat keinginannya untuk mempunyai keturunan, akan tetapi ia dikurniai rezeki isteri yang tidak beranak (mandul) kerana sakit atau sebab lainnya. Apakah tidak lebih mulia bagi seorang isteri dan lebih utama bagi suami untuk menikah lagi dengan orang yang disenangi untuk memperoleh keinginan tersebut dengan tetap memelihara isteri yang pertama dan memenuhi hak-haknya.

Ada juga di antara kaum lelaki yang kuat keinginannya dan kuat syahwatnya, akan tetapi ia dikurniakan isteri yang dingin keinginannya terhadap lelaki-lelaki kerana sakit atau masa haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lainnya. Sementara lelaki itu tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita. Adalah lebih baik sekiranya diperbolehkan untuk lelaki itu menikah dengan wanita yang halal daripada bergelumang dengan maksiat.

Selain itu jumlah wanita terbukti lebih banyak daripada jumlah kaum lelaki, terutama setelah terjadi peperangan yang memakan banyak korban dari kaum lelaki dan para pemuda. Maka di sinilah letak kemaslahatan sosial dan kemaslahatan bagi kaum wanita itu sendiri. Iaitu untuk menjadi bersaudara dalam naungan sebuah rumah tangga, daripada usianya habis tanpa merasakan hidup berumah tangga, merasakan ketenteraman, cinta kasih dan pemeliharaan, serta nikmatnya menjadi seorang ibu. Kerana panggilan fitrah di tengah-tengah kehidupan berumah tangga selalu mengajak ke arah itu.

Sesungguhnya ini adalah salah satu dari tiga pilihan yang terpampang di hadapan para wanita yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah kaum lelaki. Tiga pilihan itu adalah:

1. Menghabiskan usianya dalam kepahitan kerana tidak pernah merasakan kehidupan berkeluarga dan menjadi ibu.

2. Menjadi bebas (melacur, untuk menjadi umpan dan permainan kaum lelaki). Muncullah pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya anak-anak haram sehingga menjadi beban sosial bagi masyarakat.

3. Dinikahi secara baik-baik oleh lelaki yang mampu untuk memberikan nafkah dan mampu memelihara dirinya, sebagai isteri kedua, ketiga atau keempat.

Tidak diragukan bahawa cara yang ketiga inilah yang adil dan paling baik serta merupakan obat yang mujarab. Inilah hukum Islam.

Allah berfirman:
“Dan hukum siapakah yang lehih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.” (Al Maidah: 50)

sumber ; http://www.zilhan.com

// Related Posts with Thumbnails

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: